• Snelle service
 • 80% binnen de 2 maand verkocht
 • Veilige en wettelijke overeenkomsten
 • 24/7 bereikbaar via 0492 / 08 08 08
 • Extra vermelding op 7 portaalsites

Advies

Vandaag is de verkoop van een onroerend goed een zaak geworden van en voor professionele makelaars, mensen die hun vak verstaan, zowel wat de commerciële kant betreft als de juridische zijde van het vastgoed gebeuren. Wij nemen al uw zorgen uit handen.

Wij nemen de volledige administratie van uw vastgoed uit handen. Een professionele aanpak bij het beantwoorden en behandelen van klachten en een periodieke rapportering zijn hierbij essentieel. Met kennis van zaken wordt ook het financiële luik volledig in overleg bepaald. U bent bij ons aan het juiste adres om een pand op een vlotte manier te (ver)kopen of te (ver)huren en kunnen u ook verder van dienst zijn voor onder meer:

 • Objectieve en commerciële waardebepaling door ons.
 • Uithangen van een 'te koop' uithangbord plus klever voor publiciteit in uw straat
 • Professionele fotografie van uw vastgoed
 • Opmaken van een professionele beschrijving
 • Online publiciteit op de grootste aanbieders en via sociale media (2015)
 • Solvabiliteitscontrole van de kopers
 • Geen verkoop = Geen kosten
 • Meer geïnteresseerde kopers via een aantrekkelijke minimumwaarde (met startprijs)
 • Rechtsgeldige biedingen komen dezelfde dag tot bij u
 • Persoonlijke ontvangst van kandidaten/kopers op de kijkdagen
 • Permanent inzicht in de status van uw dossier, plus maandelijkse rapportering
 • Correct opmaken van uw verkoopdossier
 • Juridisch sluitende verkoopovereenkomst opstellen.

We hanteren een objectieve kijk bij het verkopen of verhuren van uw eigendom en slagen we er niet in om binnen de afgesproken termijn een koper te vinden aan de vooropgestelde prijs, dan betaalt u ons niets. Potentiële kopers of huurders kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding bij de bezichtiging van ons aanbod, waarvoor we 7 dagen op 7 tijd vrij maken

 • Waardebepaling of schatting: De verkoop- of verhuurwaarde van een onroerend goed wordt bepaald door verschillende factoren die leiden tot een prijs waarin beide partijen elkaar kunnen vinden. Bovendien is het bepalen van een correcte verkoop- of huurprijs geen exacte wetenschap. Naast de oppervlakte van de woning, het perceel of het gebouw zijn bijvoorbeeld ook de afwerkingsgraad, het kadastraal inkomen, het aantal kamers, de energieprestatie, … belangrijke maatstaven voor het bepalen van de waarde of de schattingsprijs. CORRECT wordt hierbij gesterkt door de ruime ervaring en kan bovendien putten uit een rijke bron van vergelijkbare onroerende goederen die de afgelopen jaren verkocht zijn. We nemen de moeite om alles te bezichtigen, en alles in kaart te brengen, slechts nadat dit is gebeurd, kunnen we een commerciële waarde bepalen van uw onroerend goed. U krijgt van ons een voorlopig dossier, die bovendien gratis is.

 • Bodemattest: De belangrijkste doelstelling van dit attest is de potentiële koper van een grond wettelijk te beschermen tegen de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en afval in de bodem van de grond. Wij vragen de gegevens op bij OVAM, om na te zien of deze grond geregistreerd staat. Er wordt nagekeken of er een blanco bodemattest kan worden verkregen. Betreft het een risicogrond waarvoor een oriënterend bodemonderzoek moet gebeuren? Moeilijke vragen waarop wij antwoord weten.

 • Kadastrale gegevens: Alle gegevens kunnen wij raadplegen, we denken aan de oppervlakte van het perceel, het kadastraal inkomen, het bouwjaar, de ligging van het perceel. De erkende vastgoedmakelaar heeft daar toegang tot, en verstrekt de kadastrale gegevens zoals de kadastrale legger en - plan.

 • Stedenbouwkundige gegevens: Correcte infoverstrekking aangaande de stedenbouwkundige gegevens is onontbeerlijk en is zeer ernstig te nemen. Het stedenbouwkundig inlichtingsfiche en het stedenbouwkundig uittreksel van het vergunningen- en plannenregister zijn dan ook essentiële documenten in het verkoopdossier. In de nabije toekomst komt het as-built attest eraan: een attest waaruit blijkt dat een constructie gebouwd werd zonder afwijkingen - of indien afwijkingen, slechts marginaal – conform de vergunde plannen en stedenbouwkundige voorschriften. Dit attest zal verplicht moet worden voorgelegd door de verkoper bij de ondertekening van de compromis.

 • Postinterventiedossier: Het postinterventiedossier fungeert als een soort onderhoudsboekje van de woning. De documenten in het dossier kunnen bij latere verbouwingswerken geraadpleegd worden. Op die manier komt men te weten wat de structuur is van het gebouw, welke materialen er gebruikt zijn etc, wat de veiligheid bij toekomstige werken bevordert.

 • EPC-attest en keuringsverslag elektriciteit: Beide documenten worden steeds bekender onder de burgers. Sinds 01.01.2012 werd de informatieplicht inzake vastgoedadvertenties en EPC-attesten strenger geworden. Zo moet onder andere in iedere advertentie de EPC-score worden meegegeven. EPC-attest moet aanwezig zijn wanneer men start met de verkoop van de woning. De inhoud van het keuringsverslag elektriciteit moet uiterlijk worden overgenomen in de teksten van de notariele akte. Het is echter aan te raden het document reeds te voorzien bij de compromis, indien nodig. Wij kunnen voor beide officiële formaliteiten zorgen.

 • Andere: Wij vragen uiteraard ook alle andere nodige documenten op en staan wij in voor een geslaagde verloop naar de notariële akte toe. Ook erfdienstbaarheden, rooilijnen, decretale en conventionele voorkooprechten, recht van wederinkoop, het correct formuleren van een opschortende of ontbindende voorwaarde, het aanbieden van een juridisch correcte aankoopaanbod, een juridisch waterdichte compromis of verkoopovereenkomst inclusief de gratis overlijdensverzekering voor de koper of de Waarborg Compromis, informatie geven inzake hypothecaire kredieten, de gekende registratierechten met hun abattement, verhoogd abattement, renovatie- abbatement, meeneembaarheid via verrekening of teruggave, klein beschrijf, wederverkoop na 2 jaar...

Graag wat meer informatie?

Bij het versturen van dit formulier ga je ook akkoord met onze privacy voorwaarden.

Verkopen

Je huidige woning verkopen of investeren in een nieuwe woning? Bekijk ons aanbod.

Verhuren

Een pand huren of verhuren? Correct Vastgoed helpt je verder.

Advies

Nood aan advies? Dan ben je altijd welkom in onze kantoren.

Blijf op de hoogte