• Snelle service
 • 80% binnen de 2 maand verkocht
 • Veilige en wettelijke overeenkomsten
 • 24/7 bereikbaar via 0492 / 08 08 08
 • Extra vermelding op 7 portaalsites

Verkopen

Wij nemen de volledige administratie van uw vastgoed uit handen. Een zeer professionele aanpak bij het beantwoorden en behandelen van klachten en een periodieke rapportering zijn hierbij essentieel. Met kennis van zaken wordt ook het financiële luik volledig in overleg bepaald.

1
 

Advies, en persoonlijke begeleiding op maat van uw onroerend goed.

2
 

Waardebepaling (schatting) volgens onze beproefde werkwijze.

3
 

Opdracht voor verkoop volgens richtlijnen van het BIV en CIB.

4
 

Strategie bepalen en in de markt plaatsen van uw onroerend goed.

5
 

Individuele en uitgebreide rapportering van onze bezoekers of kandidaat- kopers.

6
 

Professioneel advies voor zowel verkopers als kopers, mogelijkheden overlopen.

7
 

Optie of aanbod op vastgoed laten vastleggen door kopers en verkopers.

8
 

Verkoopovereenkomst opstellen volgens Belgisch Wet, Notarissen inlichten.

9
 

Ondertekenen op ons kantoor na voorlezing verkoopovereenkomst.

10
 

Proficiat! Uw onroerend goed is verkocht, u opteerde voor een CORRECTE aanpak!

 

Wij nemen de volledige administratie van uw vastgoed uit handen. Een professionele aanpak bij het beantwoorden en behandelen van klachten en een periodieke rapportering zijn hierbij essentieel. Met kennis van zaken wordt ook het financiële luik volledig in overleg bepaald. U bent bij ons aan het juiste adres om een pand op een vlotte manier te (ver)kopen of te (ver)huren en kunnen u ook verder van dienst zijn voor onder meer:

 • Objectieve en commerciële waardebepaling door ons.
 • Uithangen van een 'te koop' uithangbord plus klever voor publiciteit in uw straat
 • Professionele fotografie van uw vastgoed
 • Opmaken van een professionele beschrijving
 • Online publiciteit op de grootste aanbieders en via sociale media (2015)
 • Solvabiliteitscontrole van de kopers
 • Geen verkoop = Geen kosten
 • Meer geïnteresseerde kopers via een aantrekkelijke minimumwaarde (met startprijs)
 • Rechtsgeldige biedingen komen dezelfde dag tot bij u
 • Persoonlijke ontvangst van kandidaten/kopers op de kijkdagen
 • Permanent inzicht in de status van uw dossier, plus maandelijkse rapportering
 • Correct opmaken van uw verkoopdossier
 • Juridisch sluitende verkoopovereenkomst opstellen.

We hanteren een objectieve kijk bij het verkopen of verhuren van uw eigendom en slagen we er niet in om binnen de afgesproken termijn een koper te vinden aan de vooropgestelde prijs, dan betaalt u ons niets. Potentiële kopers of huurders kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding bij de bezichtiging van ons aanbod, waarvoor we 7 dagen op 7 tijd vrij maken

  • Methode STARTPRIJS: Een voorbeeld: Startprijs: 595000,- euro, vanaf deze prijs kunt u een bod uitbrengen op deze woning, elk schriftelijk aanbod wordt aan de eigenaars voorgelegd! Deze methode is geschikt voor woningen die reeds geruime tijd te koop staan, dit kan gaan om een hoeve, een deels afgewerkte woning, een luxueus ingerichte villa met landerijen, een rijwoning die geen respons krijgt. Hier wordt een 'omgekeerde' prijs gehanteerd, de bedoeling is om vanaf deze startprijs een hoger bod te verkrijgen, die al dan niet (er is geen verplichting) kan worden aanvaard door de eigenaar(s).


  • ELEKTRICITEIT keuring: Bij elke overdracht van eigendom van een residentieel pand, dient er een keuring van de elektrische installatie uitgevoerd te worden indien de installatie dateert van voor 1 oktober 1981 en waarvan de installatie nog geen deel heeft uitgemaakt van een keuring volgens het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installatie).Het verslag wordt gevoegd bij de akte bij overdracht van eigendom.Indien de installatie conform verklaard wordt, is het keuringsverslag geldig voor een periode van 25 jaar. Een ééndraadsschema moet dan ook aanwezig zijn en zal worden afgetekend door de inspecteur.Bij een niet-conforme installatie, geldt het verslag 18 maanden na verlijden van de akte en dient de installatie conform het AREI in orde gebracht te worden door de nieuw eigenaars. Van de instrumenterende notaris wordt verwacht dat hij de gegevens van de nieuwe eigenaar(s) aan het keuringsorganisme overmaakt.Installaties van na 1 oktober 1981 wordt verondersteld in orde te zijn conform het AREI en in het bezit te zijn van een keuringsverslag.


  • ENERGIEPRESTATIE certificaat: Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A.De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verkopen, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris.Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.


  • BODEM attest: Een bodemattest is een formulier dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). U bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert.

   • Als een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt eenblanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van deze grond.
   • Als uw grond wel in het register staat, moet u eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor u de grond kunt overdragen. Dat betekent dat het om een risicogrond gaat: een grond waarop risico-activiteiten worden/werden uitgeoefend die potentieel bodemverontreiniging kunnen geven.

    


  • POSTINTERVENTIE: Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw.Al de gebruikers, hetzij eigenaars, huurders, of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers, moeten op een eenvoudige manier kunnen achterhalen welke bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.Daarom worden alle technische gegevens met betrekking tot een gebouw verzameld in een dossier, genaamd “postinterventiedossier (PID)”.

   Dit dossier moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven en zal worden aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.


 • STOOKOLIETANK: Het al dan niet afleveren van een conformiteitsattest voor de stookolietank bij de verkoop van een onroerend goed kan vaak voor oeverloze discussies zorgen tussen koper en verkoper.De clausule in verkoopovereenkomsten en authentieke akten dat het onroerend goed verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken, lijkt door recente wetgeving inzake controle op stookolietanks meer en meer uitgehold te worden.In Vlaanderen moeten ingevolge het VLAREM II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, titel II) de meeste stookolietanks periodiek (nu meestal om de 5 jaar) gecontroleerd worden door een erkende stookolietechnicus. Als de tank goedgekeurd is wordt een geldig conformiteitsattest afgeleverd.Een groene merkplaat (= groene dop) wordt geplaatst en heeft een informatieve functie naar de mazoutleverancier toe. De exploitant krijgt een conformiteitsattest (dat doorgaans 5 jaar geldig blijft). Het is het conformiteitsattest dat telt.

  Hieruit is een praktijk gegroeid om in verkoopovereenkomsten en notariële akten clausules op te nemen inzake de verplichting om dergelijk conformiteitsattest af te leveren bij de notariële akte op kosten van de verkoper. Soms wordt er niets voorzien in de verkoopovereenkomst, en eist de koper het conformiteitsattest alvorens de notariële akte te tekenen, zich steunend op VLAREM II. Hij beschouwt het als een recht over dergelijk attest te beschikken alvorens de akte te tekenen.Nu is het zo dat de VLAREM II reglementering geenszins afbreuk heeft gedaan aan de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de koop uit het Burgerlijk Wetboek, zodat de clausule dat het onroerend goed wordt verkocht met alle zichtbare en verborgen gebreken ook vandaag perfect wettelijk blijft en de koper geenszins het recht heeft om te weigeren de notariële akte te tekenen als er geen conformiteitsattest wordt voorgelegd, tenzij het tegendeel werd overeengekomen. In VLAREM II worden trouwens enkele specifieke verplichting opgelegd naar aanleiding van een verkoop.Het is natuurlijk zo dat de verkoper, ingevolge het gemeen recht, verantwoordelijk is en blijft voor gebreken die hij zelf moedwillig heeft verborgen gehouden, zodat de koper wél verhaal heeft tegen een verkoper te kwader trouw die wist of redelijkerwijze niet onwetend kon zijn van die lekkende tank, bijvoorbeeld omdat er geen geldig, niet vervallen conformiteitsattest is afgeleverd. Een groene dop op zich, zonder conformiteitsattest heeft geen enkele waarde.

  Niet alleen de verkoper maar ook de koper heeft een informatieplicht; het is ook aan hem om een aantal inlichtingen in te winnen en onderzoeksdaden te stellen. VLAREM II heeft derhalve toch, minstens impliciet, een invulling gegeven aan de informatieplicht bij vastgoedtransacties, in die zin dat wij ervoor pleiten om in de verkoopovereenkomst een clausule in één of andere zin in te lassen. Dan weten beide partijen waaraan zij zich moeten houden en krijgt men geen oeverloze discussies tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de notariële akte.

Graag wat meer informatie?

Bij het versturen van dit formulier ga je ook akkoord met onze privacy voorwaarden.

Verkopen

Je huidige woning verkopen of investeren in een nieuwe woning? Bekijk ons aanbod.

Verhuren

Een pand huren of verhuren? Correct Vastgoed helpt je verder.

Advies

Nood aan advies? Dan ben je altijd welkom in onze kantoren.

Blijf op de hoogte