bel ons
+32 492 08 08 08

Veranda bouwen: Heb je een vergunning nodig?

Volstaat een melding bij je gemeente of moet je een vergunning aanvragen? En heb je een architect nodig of niet? Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda. Samen met Jo Vandervelden van DATON zetten we alles op een rijtje.

Drie aanvraagmogelijkheden

 

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda.

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van een vergunning. "Er is ook altijd een aanvraag nodig voor het aanbouwen van een veranda aan je bestaande woning", vertelt Jo Vandervelden.

"In veel gevallen kan je met een meldingsplicht werken. Er moet dan wel aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan."

"Komen er wel stabiliteitswerken aan te pas, dan moet je een beroep doen op een architect. Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen."

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van een vergunning. "Er is ook altijd een aanvraag nodig voor het aanbouwen van een veranda aan je bestaande woning", vertelt Jo Vandervelden. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden: de meldingsplicht, de stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling, en de stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling. Maar hoe zit dat in jouw geval? Wel, dat hangt af van bepaalde voorwaarden.

Meldingsplicht

"In veel gevallen kan je met een meldingsplicht werken", vertelt Vandervelden. "Er moet dan wel aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan." Een overzicht:

 • Per woning mag je maximum 40 m² aan bijgebouwen aanbouwen. Veranda’s en bijkeukens tellen mee bij de berekening van deze maximale oppervlakte.
 • Aangebouwde bijgebouwen mogen niet hoger zijn dan 4 m, gemeten vanaf de grond.
 • Ze mogen de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen.
 • In de zijtuin moeten ze minstens 3 m van de perceelsgrens blijven, in de achtertuin minstens 2 m.
 • Als de veranda tegen een aanpalend pand is gebouwd, mag ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Geen architect nodig als...

"Als aan al die voorwaarden is voldaan én er geen stabiliteitswerkzaamheden nodig zijn, kan je gebruikmaken van de melding zonder medewerking van een architect", aldus Vandervelden. Je hebt geen architect nodig als de veranda:

 • kleiner is dan 40 m²,
 • een kroonlijsthoogte heeft die beperkt is tot 3 m,
 • een nokhoogte heeft van maximaal 4,5 m.

Maar wel als...

"Komen er wel stabiliteitswerken aan te pas, dan moet je een beroep doen op een architect. Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen", vult Vandervelden aan.

Stedenbouwkundige vergunning

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de meldingsplicht, dan moet je een stedenbouwkundige aanvraag indienen. "Voer je stabiliteitswerken uit, dan gaat het om de uitgebreide dossiersamenstelling met medewerking van een architect. Zonder stabiliteitswerken dien je de eenvoudige dossiersamenstelling in, zonder bijstand van een architect."

Welke weg volgt je dossier?

Bij een melding

De gemeente heeft 30 dagen de tijd om na te gaan of het ingediende dossier inderdaad onder de meldingsplicht valt. Zonder bericht mag je na 30 dagen starten met de werken.

Bij een vergunningsaanvraag

Dit hangt volgens Vandervelden af van de ligging van de grond. "Meestal kan de gemeente - het schepencollege - snel en zelfstandig een beslissing nemen over een aanvraag. Soms is echter een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Het komt ook voor dat de gemeente advies van andere administraties inwint. Stel dat je grond paalt aan een spoorweg, dan wordt de NMBS gecontacteerd. Vervolgens zal de gemeente de aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren en adviezen,
 • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling,
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting...)
 • de goede plaatselijke ordening


Vul zo goed als mogelijk uw gegevens in

Gebruik Facebook


Footer

Deze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. Meer informatie.

Verdergaan

Blijf op de hoogte!